Fraser Brocklehurst

Frazer Brocklehurst je původem anglický umělec v současnosti žijící a tvořící v České republice, kde se mimo malování také věnuje vyučování anglického jazyka. Brocklehurst je výraznou malířskou individualitou, jeho malířský projev je výrazně živočišností překypující, animálnost jeho duše probublává a dekadentně rozkvétá v bohatých pastách barvy, hnětených s podivuhodným zaujetím ne nepodobným patosu malířství vrcholného baroka. Malíř Brocklehurst je silně zaujat estetikou „bad painting“, kterou přenáší do středoevropského prostoru a konfrontuje ji zde se zkušeností  německých „Neue Wilde“. Nutno podotknout, že Brocklehurstovo expresionistické jiskření postrádá vysloveně agresivní a vizuální imperativ německých mladých divokých, je spíše kontemplativněji zaměřené na osobní vizuální zkušenost. Brocklehurst není rozhodně intelektuálně-konceptualizovaným malířem libujícím si v uměleckých manifestech či deklamacích.  Nekonečným zřídlem inspirace se pro něj stává ironizovaná osobní zkušenost. Dalším výrazně formotvorným prvkem Brocklehurstova umění je neutuchající nadšení z malířského procesu pod rukama vznikajícího obrazu, Brocklehurst přemalovává, vrství, strhává, nechává zkrakelovat plochu svých obrazů, proces jeho malby je otevřený a z prostého úmyslu namalovat koně může následně vzniknout expresívní portrét kočky se zelenými safíry v uších této šelmy tak často doprovázející osoby nadané schopností přetvářet svět v čarokrásně barevnou iluzi.