Jan Vytiska

 

Jan Vytiska je umělec, který patří dnes k poměrně velké skupině umělců, kteří jsou natolik odvážní, že zobrazují krutost a neštěstí světa, které nás obklopuje. Malíř Vytiska čerpá z lidové slovesnosti, béčkových hororových filmů a z lidové zdeformované religiozity. Je pozoruhodným narátorem, ve svých obrazech vykládá strašidelné příběhy, které jsou nadány silnou imaginací připomínající kreslený román Henryho Dargera, klasika art brut. Vytiskovy obrazy jsou exkurzí do venkovského prostředí, které obývají znetvoření lidé, mutanti a zlé zlobivé děti. Je to téměř stejné prostředí, které tak geniálně uchopil Jerzy Kosinski ve svém slavném románu Nabarvené ptáče: „Vesničané se svářili a bojovali mezi sebou o právo na řeky, lesy a jezera, jediným záko­nem, který tu platil, bylo tradiční právo silnějšího a bohatšího nad slabším a chudším.“ Vytiska tak vlastně ukazuje peklo, které dřímá v každém z nás a jen čeká na vhodné podmínky, aby vyklíčilo ze semen, které jsou ukryty uvnitř každé lidské duše.