Miroslav Polách

Pro Poláchovu tvorbu je charakteristická snaha o bravurní malířskou formu. Obraz je to, co je pro Polácha nejdůležitější, Polách je zastáncem klasické malby- barva, světlo, prostor jsou podle něj neopominutelné faktory výstavby obrazu. Je ryzím koloristou, o čemž napovídá i jeho školení na AVU v ateliéru profesora Jiřího Sopka. Polách je ale také klasickým postmodernistou, při tvorbě svých obrazů využívá fenomén postprodukce, parafráze klasických děl a citace z děl klasiků světové i české malby. Důkazem pro toto tvrzení může být Poláchův obraz nazvaný „Čtenářka Dostojevského“. Polách zde parafrázuje název ikonického obrazu českého expresionismu od Emila Filly a vizuálně zároveň vychází z mainstreamového amerického hororového seriálu. Z některých obrazů také prosakuje otázka genderové problematiky, té se však malíř brání, spíše se jedná o vizuální ironizování  této otázky. Charakteristickým rysem Poláchových obrazů je také jejich měřítko, malíř při procesu tvorby klade důraz na propojení proporcí vlastního těla s formátem obrazu a díky tomuto jeho obrazy vyzařují téměř hmatatelnou tělesnost a fyzický zápas mezi tvůrcem a pod jeho rukama vznikajícím uměleckým artefaktem.
 

Miroslav Polách

1999-2005 Studium na Akademii výtvarných umění v Praze atelier prof. J. Sopka

2008 GO-GO ON, Galerie Caesar, Olomouc

Skupinové výstavy
2007
Nová trpělivost, Výstavní síň Mánes.Praha
Resetting, Jiné cesty k věcnosti, Galerie hlavniho města Prahy, Městská knihovna

2006
Kutnohorské sympozium,Galerie Felixe Jeneweina
Spektrum, Galerie Půda, Jihlava
Výstava Malířské školy J.sopka, Wortnerův dům AJG, České Budějovice

2005
Výstava diplomantů AVU, Veletržní palác Praha
Galerie Doubner, Praha