Pavla Malinová

 

Malířské dílo Pavly Malinové spočívá ve specifickém malířském jazyce, do kterého šifruje své obrazy. Základním motivem, který Malinová rozvádí je lidské tělo, mužské a ženské a jejich vzájemná interakce. Její malby jsou kódovanými zprávami o lidské sexualitě, nic není řečeno otevřeně, vše se odehrává v náznacích, které může najít pouze citlivý pozorovatel. Nutno dodat, že Malinová tak činí velmi rafinovaně a sofistikovaně, díky své vytříbené umělecké intuici se vyhýbá jakémukoliv nařčení z nemravnosti.  Obrazy Malinové jsou na první pohled chaotické, bouřlivý uragán barev a linií. Malinová má blízko k modernistické malbě, tvůrcům art brut, se kterými sdílí hluboký ponor do svého podvědomí při výtvarném procesu. Má velmi blízko k tvorbě Anny Zemánkové, slavné moravské tvůrkyně art brut a jejím kresbám plných zvláštně erotizovaných biomorfních útvarů připomínajících flóru z jiných planet či vesmírů. Svoji výtvarnou metodu Malinová nejvíce přibližuje ve svém rozměrném pastelu na plátně „Vyvolávání“, ve kterém přiznává význam kontemplace a jitření své bohaté imaginace ze které vznikají její obrazy.

 

Pavla Malinová

<< 1 | 2