Petr Písařík

Petr Písařík je český výtvarník narozený v Jindřichově Hradci a v současnosti žijící a tvořící v Praze. Do světa umění vstoupil po studiích na AVU v ateliérech Milana Knížáka, Aleše Veselého a Stanislava Kolíbala zkraje 90. let 20. století. Studia na AVU, při kterých se setkal se třemi rozdílnými pedagogickými přístupy, poznamenaly také jeho tvorbu: Písařík nelze být jednoduše charakterizován jako malíř nebo sochař, v jeho tvorbě se objevuje široký repertoár výrazových prostředků sahajících od malby, přes objekt až po instalaci. Písaříkovy inspirační zřídla pramení ze světa módy a designu a jejich třepotavého a snadno opotřebovatelného půvabu. Dalo by se říci, že se Písařík snaží o umělecké „ovládnutí“ prostoru skrze svůj specifický vizuální jazyk. Tento výtvarný jazyk se vyznačuje především exaltovanou estetizací obrazu či objektu. Písařík často pracuje s nalezenými materiály zcela banálního všednodenního charakteru, které dokáže skrze svůj vlastní umělecký pohled na svět přetavit do zcela překvapivých syntéz každodennosti, které mají vítanou vlastnost vyprovokovat a tím i vytrhnout diváka z každodenní rutiny ubíhajících dnů.