Roman Bicek

Malíř Roman Bicek se narodil v roce 1981 v Bratislavě, ale ve svých dvanácti letech se přestěhoval se svými rodiči do Londýna, kde vyrůstal a vystudoval Wimbledon School of Art. V roce 2000 se vrátil zpět do Bratislavy, kde absolvoval na Vysoké škole výtvarných umení. Po absolutoriu se přestěhoval do Prahy, kde dnes žije a tvoří. Roman Bicek pracuje jako scénograf v Národním divadle v Praze. Pro Bickovu tvorbu je charakteristický uvolněný malířský rukopis mající silnou příbuznost se středoevropským expresionismem začátku 20. Století. Malíř Bicek pracuje se širokým repertoárem motivů, nebojí se parafrázovat klasický portrét anglické královny, pracovat s kolážemi s výstřižky z pornografických časopisů či zobrazit hajlujícího Santa Klause. I když může na první pohled bohatství Bickových motivů mást, jedno je spojuje, tímto tmelícím prvkem je sžíravá kritika současné společnosti, která se nevyhýbá i těm nejpalčivějším a nejbolestivějším problémům a otázkám. Sám malíř Roman Bicek o sobě napsal, že jeho cílem není produkce lehce stravitelného umění s cílem stát se úspěšným umělcem. Divák Bickových obrazů tak může díky tomuto jeho smělému přístupu obdivovat obrazy, které jsou zrcadlem současných tíživých společenských problémů a zamyslet se nad jejich řešením.