Kristýna Šormová

 
Svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze absolvovala Kristýna Šormová  (1985) u Vladimíra Skrepla diplomovým cyklem obrazů Místo, kam nepatřím. Rozvinula v něm svůj dlouhodobý zájem o přírodní struktury a krajinu jako takovou, trochu temnou a zlověstnou, ovlivněnou géniem loci spirituální i ohrožené krajiny izraelské, kterou poznala v rámci své studijní stáže na Academy of Arts and Design v Jeruzalémě. V pohledech na hluboký les, v němž vládne chaos spletitých větví a trnitého roští, se neodráží pouze to, co vidí malířka kolem sebe, nýbrž v duchu Caspara Davida Friedricha i to, co odkrývá sama v sobě – pocity vzrušení, neklidu i tísně, umocněné expresivními tahy štetce, touhu splynout s magickým duchem lesa. Přírodní náměty tak nejsou po vzoru tradičního krajinářství věrným záznamem reality, ale jakýmsi nevyčerpatelným archivem lidských afektů, nálad a vášní, v němž Šormová nachází předobrazy svých vlastních duševních stavů. Vedle krajin, které jsou přetaveny do barevných, až abstraktně pojatých ploch, tvoří malířka téměř monochromatické obrazy atmosférických jevů, větrných i vodních sil, v nichž je v duchu abstraktního expresionismu upřena pozornost na samotné plátno: na ryze fyzické kvality nanesených barev, jejichž vrstvy jsou následně proškrabávané, odstraňované a ryté. Z její tvorby je cítit neobyčejné okouzlení a úcta ke všemu, co nás přesahuje a našemu poznání zůstává vždy napůl skryté.
 

Rezervujte si obraz k nezávazné prohlídce...

Střet ve smíru (19. 11. - 31. 12. 2015)