Svetlana Fialová

Světlana Fialová je původem slovenská kreslířka v současnosti žijící a tvořící v Londýně a Košicích. Fialová se téměř výhradně zabývá kresbou tuší na velké formáty. Její kresba je jasná, čistá, formálně připomíná kresby Vincenta van Gogha. Velmi charakteristickým elementem jejich prací je strach z volného místa „Horror vacui“, tento výtvarný prvek lze nalézt jak v starším umění : pozdně středověké evropské dřevořezy nebo v některých pracích tvůrců art brut (Adolf Wölfli), kteří jsou v současnosti velmi oblíbeným inspiračním zdrojem současného výtvarného umění. Fialová s téměř manickou obsesivitou pokrývá, tetuje velký list bílého papíru, zaplňuje ho vlastní ikonografií, ale neváhá do tohoto svérázného světa svých osobních symbolů (např. portrétu svého přítele vytahujícího si žvýkačku z úst) zapojit i znaky a symboly ze světa ikonografie křesťanské (např. Dürerovy apokalyptické jezdce). Fialová tím zcela v duchu Bourriaudovské postprodukce recykluje a remixuje již existující vizuální kód a přetváří ho do kódu nového, který je podle ní výstižnou a updatovanou verzí odpovědí na stav a smysl současného světa.