Jiří David

Jiří David je český výtvarník, jeden ze zakládajících členů legendární umělecké skupiny Tvrdohlaví, která svým příchodem na uměleckou scénu v osmdesátých letech, rozvířila páchnoucí a zatuchlé vody umělecké normalizační tvorby. Davidova tvorba má výrazně konceptuální charakter. Je autorem dnes již mnohdy ikonických uměleckých děl jako např. Skryté podoby, Bez soucitu, Srdce na Hradě a Klíčová socha. Srdce na Hradě se stalo po určitý čas snad nejznámějším uměleckým artefaktem v České republice, vzbudilo velké vášně, sám David nazval své Srdce na Hradě „lakmusovým papírkem citu pro a proti ve společnosti“. Jedno však je jisté, bylo to umělecké dílo, které vyvolalo velkou vlnu zájmu v otázce o postavení umělce a jeho roli ve společnosti. Umělec a občan David se nebojí otevřeně vyjádřit názor, který může být i pro mnohé nepohodlný, vyvolává a jitří tím občanský diskurz, který je pro plynulý chod demokratické společnosti zcela klíčový a nepostradatelný. Jiří David svým uměleckým přístupem dokazuje, že některými umělci hlásaná apolitičnost jejich umění je vlastně zároveň jejich prohrou, vítězstvím politické moci, která má díky politické apatii svých občanů další mocný nástroj k ovládání a omezování svobody jednotlivce.

 

Jiří David

Rezervujte si obraz k nezávazné prohlídce...