David Mazanec

 

David Mazanec (1988) je absolventem ateliéru malby u prof. Daniela Balabána na Univerzitě v Ostravě, absolvoval též studijní pobyt v Granadě.
Mazancova tvorba je založena na vrstvení jednotlivých malířských plánů, které pokládá přes sebe. Podkladem těchto prací může být fantaskní krajina, zátiší nebo čirá abstrakce expresivních barev, na kterou umělec dále pokládá objekty či figury. Ty evokují ornament či rastr a na první pohled zastiňují pozadí. K nim pak malíř přikládá ještě minimalisticky, téměř graficky působící geometrické linie nebo body, které dále rytmizují obraz a dynamizují kompozici.
Právě tento dialog mezi hloubkou podkladu, postavami a objekty v popředí je zásadní pro čtení jeho práce. Ta je mnohovýznamová a nejasná, evokuje různé možnosti čtení jak z hlediska formy, tak obsahu. Zatímco zadní plán je expresivní změť barev a malířských gest, přední plán je opakem – pravidelnou strukturou, geometrií, jasnou linií či bodem. V Mazancových obrazech se tak neustále střetávají chaos a řád.
Ať už jde o černý bod evokující suprematické úvahy Kazimira Maleviče, nebo dynamické tvary, předměty či postavy, přes které téměř nelze rozeznat pozadí, malby Davida Mazance vždy pracují s aktivní imaginací, pohybem, situační akcí a barvou. Jejich výsledné čtení a výklad tak ponechává na nás.


Vzdělání:
(2008–2013) Ostravská Univerzita v Ostravě, Fakulta umění Ateliér Malba I. – doc. Daniel Balabán
(2011–2012) Universita v Granadě – Fakulta umění, Španělsko

 

Contact us