Přijměte srdečné pozvání na výstavu. / Please accept our cordial invitation to the exhibition.

ŽYVOT
Adam Štech

  • 15. 10. – 14. 11. 2015
  • 2. 11. 2015 od 18:30 - komentovaná prohlídka
  • Balbínova 26, Praha 2
  • Adam Štech

 

Žyvot - Adam Štech

Máte zájem o konzultaci či nezávaznou prohlídku obrazů Adama Štecha? Kontaktujte nás!

 

TZ: Přední čeští a slovenští sběratelé zapůjčili svého Štecha pro unikátní samostatnou výstavu v Nové galerii. Malíř jako pánské přirození, ženy jako nestvůry – takový je ŽYVOT jednoho z nejprogresivnějších malířů mladé generace Adama Štecha  

 

Nová galerie na Vinohradech připravila samostatnou výstavu malíře Adama Štecha, který patří k nejznámějším malířům mladé generace. Štech si hraje se základními lidskými tématy – život, já, žena, muž, dítě… to vše s paletou plnou výrazných kontrastů. Již samotný název výstavy klade otázky – je život s tvrdým ypsilon chybou, tiskařským šotkem či precizním a do detailu vykonstruovaným umělcovým záměrem? Život je tvrdý, nebo naopak umožňuje experiment a nabízí prostor pro hru, mimo hranice navyklých konvencí?

Adam Štech se narodil v roce 1980, je absolventem pražské AVU u prof. Jiřího Sopka a doc. Vladimíra Skrepla.  Na výstavě Žyvot představuje kolekci více než třiceti obrazů z let 2014-5.

Život v obrazech Adama Štecha nás překvapí, nastavuje zrcadlo realitě, je autorem rozložený a po svém kolážovitě opět složený, upoutá naši pozornost, vysměje se nám divákům, autorovi i dějinám. Výrazná barevnost, často založená na ostrých kontrastech, kubizující obrazy, schematicky budovaný prostor pomocí prostorových plánů s puncem jihlavské školy (J. Tomáš, Z. Linhart, D. Krausová).

Štech, přestože uplatňuje ve svých obrazech různé literární náměty a příběh, je bytostným malířem, význam jeho výjimečného díla je ryze malířský, kvalita obrazů nalezneme spíše za slovy – v jasné kompozici a pevných barvách.

 

 

Adam Štech Nová galerie Žyvot
Adam Štech Nová galerie Žyvot