Přijměte srdečné pozvání na výstavu / Please accept our cordial invitation to the exhibition.

Observer's guide
Adam Kašpar