Přední čeští a slovenští sběratelé zapůjčili svého Štecha pro unikátní samostatnou výstavu v Nové galerii...

09.10.2015 14:24

 

TZ: Přední čeští a slovenští sběratelé zapůjčili svého Štecha pro unikátní samostatnou výstavu v Nové galerii. Malíř jako pánské přirození, ženy jako nestvůry – takový je ŽYVOT jednoho z nejprogresivnějších malířů mladé generace Adama Štecha 

Žyvot
Adam Štech

Nová galerie
15. 10. - 14. 11. 2015
Vernisáž: 15. 10. 2015 od 19:00


Praha, 10. 10. 2015 – Nová galerie na Vinohradech připravila samostatnou výstavu malíře Adama Štecha, který patří k nejznámějším malířům mladé generace. Štech si hraje se základními lidskými tématy – život, já, žena, muž, dítě… to vše s paletou plnou výrazných kontrastů. Již samotný název výstavy klade otázky – je život s tvrdým ypsilon chybou, tiskařským šotkem či precizním a do detailu vykonstruovaným umělcovým záměrem? Život je tvrdý, nebo naopak umožňuje experiment a nabízí prostor pro hru, mimo hranice navyklých konvencí?


Adam Štech se narodil v roce 1980, je absolventem pražské AVU u prof. Jiřího Sopka a doc. Vladimíra Skrepla.  Na výstavě Žyvot představuje kolekci více než třiceti obrazů z let 2014-5.

Život v obrazech Adama Štecha nás překvapí, nastavuje zrcadlo realitě, je autorem rozložený a po svém kolážovitě opět složený, upoutá naši pozornost, vysměje se nám divákům, autorovi i dějinám. Výrazná barevnost, často založená na ostrých kontrastech, kubizující obrazy, schematicky budovaný prostor pomocí prostorových plánů s puncem jihlavské školy (J. Tomáš, Z. Linhart, D. Krausová).

Štech, přestože uplatňuje ve svých obrazech různé literární náměty a příběh, je bytostným malířem, význam jeho výjimečného díla je ryze malířský, kvalita obrazů nalezneme spíše za slovy – v jasné kompozici a pevných barvách.


Nová galerie, Balbínova 26, Praha - Vinohrady
Otevřeno: úterý / středa čtvrtek 14:00 – 19:00, sobota 11:00 – 15:00
www.novagalerie.cz


Další informace:
Nina Hedwic, galeristka
+420 608 231 209, info@novagalerie.cz