Komentovaná prohlídka výstavy Pinturas Negras - 25. 9. od 18:00

25.09.2017 18:00


Přijměte srdečné pozvání na komentovanou prohlídku výstavy, která se koná v pondělí 25. 9. od 18:00.

PINTURAS NEGRAS
Josef Bolf, Jiří Černický, Jiří David, Martin Gerboc, Markéta Jáchimová, Martin Krajc, Martin Mainer, Vladimír Skrepl, Jakub Špaňhel, Karel Štědrý, Vladimír Véla

kurátor / curated by: Barbora Ropková


Černá barva představuje výrazný fenomén, skrývá nejrůznější fazety významů a obsahových konotací, je spojena s výraznou symbolikou a vyvolává řadu metaforických spojení. Enigmatická síla černé barvy oslovuje odedávna i umělce a také v současném umění se těší výrazné oblibě napříč celým výtvarným spektrem. Výstava usiluje o nastínění diverzity malířských poloh, které pracují s výrazovostí černé barvy, a snaží se představit stěžejní obsahové celky, spojené s tímto specifickým fenoménem.

 

Fotogalerie: Komentovaná prohlídka výstavy Pinturas Negras - 25. 9. od 18:00