Výzva na výstavní projekt / Exhibition Project open Call

02.01.2017 10:00

 

Nová galerie vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekt pro výstavu v Nové galerii.  Ucházet se mohou samostatní umělci, umělecké skupiny, kurátoři.  Výstavní program Nové galerie je zaměřen zejména na prezentaci současného domácího či zahraničního výtvarného umění.  

Přihláška by měla obsahovat:

  • krátkou anotaci projektu
  • portfolio umělce, případně kurátora
  •  CV

Žádosti je možné podávat elektronicky do 30. 4. 2017 na info@novagalerie.cz. 

-----------------

EXHIBITION PROJECT OPEN CALL

Nová Galerie hereby announces an open call for exhibition project proposals for an exhibition. This is applicable to individual artists, arts groups and curators. The exhibition scheme of Nová Galerie focuses mainly on the presentation of local and international contemporary art.

The application should include:

  • a short annotation of the project
  • the artist’s, eventually the curator’s, portfolio
  • CV

Applications are to be submitted in electronic form at info@novagalerie.cz until May 30th, 2017.