Reverze - 27. 11. 2014 - 3. 1. 2015 - Vladimír Véla a Miroslav Polách

27.11.2014 19:00

 

Připravujeme výstavu: Reverze - (27. 11. 2014 - 3. 1. 2015) - Vladimír Véla a Miroslav Polách

Reverze - výstava Miro Polách a Vladimír Véla v Nové galerii Nina Mainerové

 

Reverze…
Koncepční spojnicí  výstavy Miroslava Polácha  a Vladimíra Vély je prezentace dvou období z  jejich dosavadní tvorby  s hlavní ideou poukázat na podstatnou roli hledání vhodného výrazu pro umělecké vyjádření, tedy tvůrčí vývoj a z něho vycházející proměny malířského projevu, za účelem jasněji formulovat osobní obsahovou linii, kterou oba autoři důsledně sledují.
Pro výstavu jsou záměrně vybrány rané práce, které po formální stránce výrazně kontrastují se současnou tvorbou autorů, která bude tvořit hlavní část výstavy.
Výstava poukazuje na výše zmíněné fenomeny prostřednictvím vybraných děl, dokumentujících protisměrný vývoj malby obou autorů, jejichž polohy ve formálním i vizuálním způsobu pojetí jsou si momentálně navzájem vzdálené, které se ale mohly v určitém okamžiku tvůrčí proměny potkat a nacházet v podobném, nejen vizuálním „prostoru“…. Karel Babíček, kurátor