REVERZE - v Nové galerii představí své díla na společné výstavě Vladimír Véla a Miro Polách

27.11.2014 19:00

 

Výstava Reverze Vladimíra Vély a Miro Poláche je k vidění v Nové galerii od 27. 11. 2014 do 3. 1. 2015.

 

Reverze…
"Koncepční spojnicí  výstavy Miroslava Polácha  a Vladimíra Vély je prezentace dvou období z  jejich dosavadní tvorby  s hlavní ideou poukázat na podstatnou roli hledání vhodného výrazu pro umělecké vyjádření, tedy tvůrčí vývoj a z něho vycházející proměny malířského projevu, za účelem jasněji formulovat osobní obsahovou linii, kterou oba autoři důsledně sledují. Pro výstavu jsou záměrně vybrány rané práce, které po formální stránce výrazně kontrastují se současnou tvorbou autorů, která bude tvořit hlavní část výstavy. Výstava poukazuje na výše zmíněné fenomeny prostřednictvím vybraných děl, dokumentujících protisměrný vývoj malby obou autorů, jejichž polohy ve formálním i vizuálním způsobu pojetí jsou si momentálně navzájem vzdálené, které se ale mohly v určitém okamžiku tvůrčí proměny potkat a nacházet v podobném, nejen vizuálním „prostoru“…. Karel Babíček, kurátor

Reversion
"The exhibition of the works of Miroslav Polách and Vladimír Véla is conceptually connected through the presentation of two periods of their work up to date, with the idea to demonstrate the significant role of searching for the appropriate manner for artistic expression, that is the creative progress and the changes in the painters’ expression  based on it , for the purpose of articulating more clearly the personal content line consistently followed by both authors. While the authors’ current works will constitute for the main body of the exhibition, early works which are, in their formal aspect , in strong contrast with these, have been selected for it on purpose.  The exhibition draws attention to the above mentioned phenomena by means of the selected works which document the counteracting development of both artists’ painting whose formal and visual manner of interpretation are very different at the moment, yet which could have met at a certain point of their creative metamorphosis and find themselves in a similar, not only visual “space"... Karel Babíček, curator