Přijměte pozvání na výstavu Katariny Janečkové Walshe a Svetlany Fialové

12.06.2015 22:04
 

Přijměte srdečné pozvání na výstavu / Please accept our cordial invitation to the exhibition.

Bears, catastrophes and other everyday events
Katarina Janečková Walshe a Svetlana Fialová

  • 18. 6. – 25. 7. 2015 
  • 18. 6. 2015 od 19:00 vernisáž
  • Balbínova 26, Praha 2
     
Bears, catastrophes and other everyday events

 

 

TZ: Nová galerie na Vinohradech připravila společnou výstavu dvou mladých talentovaných umělkyň, které pocházejí ze Slovenska a vykročily směrem do světa. Katarina, malířka a mistryně světa ve wakeboardingu, žijící střídavě v New Yorku a Texasu přizvala svoji kolegyni kreslířku Svetlanu, držitelku prestižní britské ceny Jerwood Drawing Prize k unikátní první společné výstavě v Praze.


Malířka Katarína Janečková-Walshe pochází z Bratislavy, je také sportovkyní, mistryní světa ve wakeboardingu, žije střídavě v New Yorku a Texasu. Vystudovala Školu užitého výtvarnictví Josefa Vydry v Bratislavě a poté pokračovala na VŠVU u prof. Ivana Csudaia.
Katarina má svěží, osobitá a radostný způsob malby, z jejich obrazů vyzařuje radost, hravost, dravost, erotika. Její dílo balancuje na hraně pornografického kýče, je prodchnuté erotismem a dává divákovi možnost ochutnat „zakázaného ovoce“. Katarina je zvědavá žena a umělkyně, provokuje, má specifický vizuální svět s osobní ikonografií oscilující mezi až pornografickými sexuálními akty nedospělých dívenek ve vzájemné interakci se silně antropomorfizovanými plyšovými medvědy. Katarina si hraje – hraje si s barvou, kompozicí, tématy i divákem, tvoří svět, do kterého je vzrušující nahlédnout a nechat se jím inspirovat.

Světlana Fialová pochází z Košic, kde nejdříve studovala na Fakultě umění v ateliéru Rudolfa Sikory a poté na Akademii výtvarných umění v Praze absolvovala u Vladimíra Skrepla. V současnosti žije a tvoří střídavě v Londýně a Košicích. Samostatné výstavy měla v Paříži, Budapešti a Vídni, je držitelkou ceny Jerwood Drawing Prize (2013), nejprestižnějšího ocení v oblasti kresby ve Velké Británii. Fialová se téměř výhradně zabývá kresbou tuší na velké formáty. Její kresba je jasná, čistá, velmi charakteristickým elementem je  téměř obsesivní touha pokrýt bílou plochu – Svetlana tetuje velký list bílého papíru, zaplňuje ho vlastní ikonografií, ale neváhá do tohoto svérázného světa svých osobních symbolů (např. portrétu svého přítele vytahujícího si žvýkačku z úst) zapojit i znaky a symboly ze světa ikonografie křesťanské (např. Dürerovy apokalyptické jezdce). Fialová recykluje a remixuje již existující vizuální kód a přetváří ho do kódu nového, který je podle ní výstižnou a updatovanou verzí odpovědí na stav a smysl současného světa.

 

Bears, catastrophes and other everyday events
Katarina Janečková Walshe a Svetlana Fialová

Nová galerie
18. 6. – 25. 7. 2015
Vernisáž: 18. 6. 2015 od 19:00

 

Painter Katarína Janečková-Walshe comes from Bratislava. She is also a sportswoman - a world wakeboarding champion – and she lives alternately in New York and Texas. She graduated from the   Josef Vydra School of Applied Arts in Bratislava and continued her studies at the Bratislava Academy of Fine Arts in prof. Ivan Csudaia’s studio.
Katarina’s painting style is fresh, distinctive and joyful and her paintings emanate happiness, playfulness, passion and eroticism. Her works are balancing on the brink of pornographic kitsch, they are instinct with eroticism and they let the viewer taste the “forbidden fruit”. Katarina is an inquisitive woman and artist; she provokes and has her own specific visual world with a personal iconography often on the brink of playing with pornographic sexual nudes of young girls interacting with distinctly anthropomorphized teddy bears. Katarina plays a lot – she plays with colours, composition, topics and even the spectators; she creates a world which is exciting to look into and be inspired by it.

Světlana Fialová comes from Košice, where she attended the Academy of Fine Arts in Rudolf Sikora’s studio and later, she graduated from the Prague Academy of Fine Arts, Vladimír Skrepl’s studio. She currently lives and works in London and Košice alternately. Individual exhibitions of her works were held in Paris, Budapest and Vienna; she also won the Jerwood Drawing Prize (2013), which is the most prestigious award for drawing in Great Britain. Fialová almost exclusively works with ink on large formats. Her drawing is clear, clean and an almost obsessive desire to cover the white surface is characteristic for it – Svetlana tattoos a large sheet of white paper, she fills it with her own iconography, but does not hesitate to combine her characteristic personal symbols (e.g. the portrait of her boyfriend pulling chewing gum from his mouth) with symbols from the realm of Christian iconography (e.g. Dürer’s Horsemen of the Apocalypse). Fialová recycles and remixes the existing visual code and transforms it into a new one, which, in her opinion, gives accurate and updated answers to the meaning and state of the contemporary world.