Výběrové řízení na stáž v Nové galerii / Internship at Nová Galerie

11.11.2018 08:00

 

Nová galerie otevírá výběrové řízení na bezplatnou stáž, která je vhodná pro studenty arts managementu, dějin umění, teorie umění a nových médií, kulturologie a jiných humanitních oborů zaměřených na současné umění.

 

Požadavky:

  • student/ka VŠ
  • organizační, komunikační dovednosti, zodpovědnost

Nabízíme:

  • možnost získat pohled na fungování soukromé galerie
  • být součástí organizačního týmu jednotlivých výstav a projektů
  • získání praxe

Konkrétní náplň stáže a pracovní doba bude individuálně specifikována po vzájemné domluvě s vybranými stážisty.  
Vaše životopisy zasílejte e-mailem na adresu info@novagalerie.cz

 

 

Internship at Nová Galerie


Nová Galerie is opening an invitation to tender for a free internship from students of arts management, art history, art theory and new media, culturology and other humanistic studies focused on contemporary art.


Requirements:

  • University student
  • Organizational and communication skills, responsibility

We offer:

  • Get an opportunity to obtain an overview of the functioning of a private gallery
  • Become a part of the organizing team of individual exhibitions and projects
  • Gain experience


The specific content of the internship and working hours will be specified individually on agreement with the selected interns.
CVs are to be sent by email to: info@novagalerie.cz