Přijměte srdečné pozvání na výstavu / Please accept our cordial invitation to the exhibition.

KNAP, LOMOVÁ, PUCHOVÁ
Jan Knap, Ivana Lomová, Hana Puchová

  • 19. 10. - 30. 11. 2017
  • komentovaná prohlídka / guided tour - 11. 11. 2017, 14:00 / facebook event
  • vernisáž / opening - 19. 10. 2017, 19:00 / facebook event
  • Balbínova 26, Prague 2

Knap / Lomová / Puchová

 
 
 

Druhá podzimní výstava v Nové galerii představí trojlístek umělců, jejichž tvorba stojí na podobném formálním základu. Ať už je tematickým středobodem obrazů člověk, náboženství, pomíjivost všedního okamžiku nebo vlastní vzpomínky, vždy se při jejich zobrazení vrací k formě klasické malby, ke které každý přistupuje vlastním tvůrčím způsobem.


Jan Knap ve svých malbách zobrazuje výhradně situace z dětství Krista, obklopeného skotačícími anděli, často hrajícími na hudební nástroje. Idylická atmosféra jeho obrazů vychází z tradičního zobrazení figur v kombinaci s ideální krajinou, která čerpá jak z tradice starého malířství, tak z autorova dětství v západočeské krajině. Jan Knap je tak se svými pokorně zbožnými plátny, plnými naděje a radosti jedním z nejpozoruhodnějších představitelů moderního sakrálního umění.

Práce Ivany Lomové kombinují vnitřní svět vzpomínek, emocí a prožitků s realistickou malbou. Estetika těchto maleb vychází z prchavých okamžiků relativně obyčejných situací, kterým člověk často nevěnuje pozornost. Autorka pracuje s fotografickým materiálem a s reálnou předlohou. Přesto nejsou její malby pouhým přepisem reality, ale bohatou subjektivní interpretací viděného.

Ilustrátorka a malířka Hana Puchová opírá těžiště své tvorby spíše než na univerzálním tématu či námětu na osobních zkušenostech. Často zobrazuje rodinné či osobní situace, výjevy z běžného života nebo náměty spojené s jejím rodným ostravským krajem. Tyto expresivní až úderné obrazy spojuje pestré užití barev, ostré linie, jasně členěné plochy a nemilosrdně upřímné zobrazení portrétovaných osob i situací.