Přijměte srdečné pozvání na výstavu. / Please accept our cordial invitation to the exhibition.

Schwabinger 7
Jan Rybníček, Judith Grassl, Josef Köstlbacher, YoungJun Lee, Lina Augustin, Andreas Lech, Sri Maryanto

  • 11. 8. - 3. 9. 2016
  • Balbínova 26, Praha 2

Výstava se koná pod záštitou Českého centra v Mnichově.
Výstava se koná pod záštitou Kulturního oddělení Německého velvyslanectví v Praze.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>