Přijměte srdečné pozvání na výstavu / Please accept our cordial invitation to the exhibition.
 

Portrét Gullivera - Zbyněk Sedlecký
kurátor: Petr Vaňous

  • 12. 3. - 30. 6. 2020
  • 11. 6. od 18:00 - komentovaná prohlídka / událost na facebooku
  • Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2

 

Portrét Gullivera - Zbyněk Sedlecký

 

Zbyněk Sedlecký – PORTRÉT GULLIVERA

Zbyněk Sedlecký ve svém malířském díle dlouhodobě reflektuje proměny obrazu v závislosti na proměnách lidského vnímání. Zajímá se o posuny vizuality a vizuálního sdělování v době modelované techno-imaginací (pojem Viléma Flussera). Zatímco se ve starších pracích vztahoval k problematice paměti, minulosti, architektonickému rozvrhu a urbanizaci velkoměstského prostředí s jeho každodenním civilním životem (práce versus odpočinek), kam zapojoval i figurální stafáž k přirozenému dokreslení banálních všedních situací, v novějším díle se více zaměřuje na figuru jako samostatný výrazový prvek. V nejnovějších obrazech přechází Sedlecký od vnější konstrukce figury a její charakterizační role prostředí k vlastní psychologizaci a zvnitřnění. Příkladem je řada menších podobizen. V nich je kladen důraz na promalovanost celku v kontrastu k rozrušení povrchu malby škrábáním a vrypy. Různé sklony hlavy a umělé nasvícení modelu evokují barokní nebo jinak extatický výraz. Prvek „umělého nasvícení“ se uplatňuje také ve velkých figurách. Především pak v roli vznikajícího stínu, který si pak tak trochu žije vlastním životem. Jinde figury opět splývají s prostředím, vytvářejí intimní, ztišená zákoutí, konstelace stranou veškeré hlavní pozornosti. Svým způsobem se výrazově blíží zátiší. Zátiší samotná pak dokreslují atmosféru celkového zvnitřnění současné Sedleckého tvorby. Kontrastně může působit obraz s motivem bagru. Působí však, jako by se tu přízračně zjevoval z jakéhosi podivného snu. Tím se jeví i samotná malířská iluze, zde autorsky přiznaná pravidelnou čtvercovou sítí i konstrukčně.
Gulliver je vymyšlená pohádková postava. Název výstavy v sobě nese změnu malířského akcentu z civilnosti a náhodnosti lidského situačního momentu (dokumentární nálada) směrem ke kouzlu malířské iluze, která je schopna proměňovat barvy, plátno a jiné materiály na cosi neskutečného, co odkazuje k reálné žité skutečnosti, kterou ale zároveň důmyslně sama vytváří a vnitřně dramatizuje.    
Petr Vaňous, kurátor výstavy


Zbyněk Sedlecký (nar. 1976 v Ostravě) patří do silné malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Absolvoval brněnskou FaVU (prof. Jiří Načeradský) a pražskou AVU (prof. Jiří Sopko). V r. 2000 studijně pobýval na Staatliche Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu a v r. 2003 na Köninklijke Academie voor Shone Kunsten v Antverpách. Do kontextu současného umění zařadily Sedleckého například projekty Artnow.cz (2003, Výstavní síň Mánes, Praha), Resetting / Jiné cesty k věcnosti (2007-08, GHMP – Městská knihovna, Praha), účast na dlouhodobé expozici Po sametu (2009-13, GHMP, Praha), na Liverpool biennial (2010), projektech Česko! Ein Tanz (2011, HangART, Salzburg), Czech dream (2015, Bohemian National Hall, NYC, USA), Jiný život momentky (2017, OGV, Jihlava), Příběh dne(s) (2017, GMU Hradec Králové), Mechanismy imaginace (2018, Galerie U Betlémské kaple, Praha) nebo Diktát podmínek (2019, Holešovická tržnice - Hala 17, Praha). Naposledy samostatně vystavoval v pražské Galerii Václava Špály (Pravé poledne, 2018) a v pražských prostorách BADOKH (Iluze & Interpretace, 2019).